Fakturačné údaje

CWL s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO:  50505238
DIČ:  2120369900
IČ DPH:  SK2120369900
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33572/P

Činnosť

AGROKOMODITY
Pre našich partnerov zabezpečujeme odbyt produkcie obilnín olejnín a strukovín  na domáci ale aj zahraničný trh EÚ za priaznivých cenových podmienok, prípadne na základe vopred dohodnutých kontraktov.
REVITALIZÁCIA PÔD
Dlhodobým používaním priemyselných hnojív, nedodržiavaním osevných postupov a vynechávania takzvaného ,, zeleného hnojenia,, z agronomických postupov sa zvyšuje kyslosť pôdy. Na zmiernenie zvyšovania kyslosti pôd ponúkame Granulovanú kriedu, ktorá má priaznivé účinky na úpravu pH v pôde.
KŔMNE ZMESI
Medzi naše ciele patrí zabezpečovať našim partnerom kvalitné kŕmne zmesi za výhodných cenových podmienok. Suché kukuričné mláto, Repkový šrot, Sójový šrot HiPro,
 
Široká ponuka závesných zariadení pre poľnohospodársku a komunálnu techniku.

Kontaktujte nás

CWL s.r.o.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov Slovensko
Ing. Martin Lenďák Konateľ
E-mail: komodex@komodex.sk Telefón: +421910999373