AGROKOMODITY

Pre našich partnerov zabezpečujeme odbyt produkcie obilnín olejnín a strukovín  na domáci ale aj zahraničný trh EÚ za priaznivých cenových podmienok, prípadne na základe vopred dohodnutých kontraktov.

JAČMEŇ, PŠENICA, KUKURICA, REPKA, SÓJA, SLNEČNICA, TRITICALE, HRACH, ĽAN, RÁŽ


REVITALIZÁCIA POD

K dobrej úrodnosti pôd prispieva správne pH pôdy, jej štruktúra a biologická aktivita. Dlhodobým používaním priemyselných hnojív, nedodržiavaním osevných postupov a vynechávania takzvaného ,, zeleného hnojenia,, z agronomických postupov sa zvyšuje kyslosť pôdy.

Na zmiernenie zvyšovania kyslosti pôd ponúkame Granulovanú kriedu, ktorá má priaznivé účinky na úpravu pH v pôde.

  • Krieda z DWIKÓZ

FORMA: granule
OBSAH: CaO min. 40%, CaCO3 min. 75%
DÁVKOVANIE: 500- 2 000 kg/ ha v jednom roku v závislosti od kyslosti pôd
ÚČINKY: upravuje pH pôdy a vylepšuje pôdnu kyslosť, rýchly účinok a rozpustnosť,  uvoľňuje z pôdy blokova0né prvky, nízka strata vyplavovaním, napomáha lepšie využiť živiny z priemyselných hnojív,  celoročná aplikácia ,jednoduchá aplikácia rozmetadlom PH

  • krieda POLCALC III generácia

FORMA: granule, od 2 do 6 mm
OBSAH:  CaO min. 52%, 92-98% obsah CaCO3
DÁVKOVANIE: 200- 1 000 kg/ ha v jednom roku v závislosti od kyslosti pôd
ÚČINKY: upravuje pH pôdy a vylepšuje pôdnu kyslosť, rýchla rozpustnosť, uvoľňuje z pôdy blokované prvky, jednoduchá aplikácia rozmetadlom PH

Sme v spolupráci s výrobcom a výhradným distribútorom prírodného stimulátora pôd HUMAC agro a začali sme predaj tohto výnimočného pôdneho vylepšovača na slovenskom trhu.

– Zvyšuje rentabilitu a výnosy
– zlepšuje štruktúru pôdy
– Viaže toxické kovy a pesticídy
– Zadržuje vodu v pôde
– Optimalizuje využitie živín
– Upravuje pH pôdy
– Ozdravuje zamorené pôdy
– Znižuje potrebu minerálnych hnojív


KŔMNE ZMESI

Medzi naše ciele patrí zabezpečovať našim partnerom kvalitné kŕmne zmesi za výhodných cenových podmienok.

Suché kukuričné mláto

Repkový šrot

Sójový šrot HiPro


GRUTECH – www.grutech.pl

Pre nášho partnera zabezpečujeme distribúciu  závesných  zariadení pre poľnohospodársku a komunálnu techniku.